Search

In Stock

Mirena English 52mg 1 IUD

Mirena preventivmedel har många åtgärder för att förhindra graviditet. Dessa består huvudsakligen av en främmande kroppsreaktion, lokala LNG -medierade livmoderslemhinneförändringar (endometrial) och intensifiering av livmoderhalsen (livmodern) sekret.
Närvaron av en intrauterin anordning som Mirena i livmodern fungerar som främmande kropp som uppmuntrar värdresponser från inflammatoriska kemikalier och vita celler som tenderar att avvisa eventuella spermier som kommer in eller tidig graviditet från implantation i livmodern.
Mirena IUD släpper ut mikron mängd LNG i livmodern vilket gör att slemhinnan inte tar emot något embryo.
Slutligen gör Levonorgestrel livmoderhalsens slem tätt och besatt, vilket hindrar spermier att tränga in i livmoderhålan. Under en viss tid producerar den progressiva dagliga verkan av Levonorgestrel i livmodern ett tillstånd av upphörande av menstruation eller amenorré, vilket är fördelaktigt vid behandling av sjukdomar som endometrios och adenomyos.

kr3,371.55

köpa Mirena English 52mg

Varför ska du köpa Mirena English 52mg 1 IUD online i Kosmetik Butiks:
Lågt pris för Mirena English 52mg 1 IUD
Leverantör av originalprodukter;
Snabb leverans;
Mirena IUD är en intrauterin enhet som tömmer mikromängder av det syntetiska gestagenet Levonorgestrel (LNG). Det fungerar lokalt i livmodern och har dubbla åtgärder, både som främmande kropp och som en reservoar för frigöring av LNG. Förutom att tillhandahålla ett segment som leder preventivmedel har det värdefulla tillämpningar vid vissa gynekologiska störningar. Minimal systemisk absorption av LNG -kronor Mirena med försumbara biverkningar, till skillnad från andra gestagenpiller och injicerbara.
Vi har också Depo Provera Shot i lager som ger preventivmedel under en lång tid på 12 veckor med bara en injektion.köpa Mirena English 52mg

Mirena IUD en T -formad enhet som ska sättas in i livmoderhålan.
Den T -formade ramen är gjord av plast eller polyeten. Den har ett par trådar av nylontyp fäst vid änden av skaftet som bildar en svans av olika slag. Dessa trådar underlättar självidentifiering av enheten som att den sitter korrekt på plats och hjälper till att ta bort enheten när det behövs.
Stammen på “T” har inbäddat en Levonorgestrel -frisläppande polymer- eller elastomerkärna på dess yta. Detta är inget annat än en reservoar för Levonorgestrel och består av en speciell blandning av silikongummi och LNG. LNG utsöndras dagligen i mikroskopiska mängder från denna kärna och verkar i synnerhet på livmoderhålan och dess foder i endometriet.

Den silikon-Levonorgestrel-baserade elastomerkärnan på stammen på Mirena IUD innehåller en total mängd av 52 mg Levonorgestrel.
Från detta förråd frigörs LNG med en hastighet av 20 mikrogram per dag.
Lokal verkan absorberas ändå Levonorgestrel systemiskt i blodet vilket resulterar i en cirkulationsnivå på 150 till 200 pikogram/ml.
Det är dock de lokala åtgärderna av LNG på livmodermiljön som avgör dess effektivitet som preventivmedel. Mirena preventivmedel varar och ger effektivitet som preventivmedel i upp till 5 år från infogningsdatumet. De flesta kvinnor upplever ljusa perioder, men i vissa fall försvinner perioder helt.

Innan Mirena IUD införs måste varje kvinna få adekvat rådgivning på det språk hon förstår om fördelarna, nackdelarna, reversibiliteten, försiktighetsåtgärderna och säkerheten vid användning av enheten. En Pap -utstrykning och utvärdering för bäckeninfektion är tillrådligt. Det ska sättas in av en läkare eller en specifik vårdgivare som är tillräckligt utbildad i att införa spiral och har erfarenhet av att hantera Mirena.
För preventivmedel är den idealiska tiden för insättning under menstruation eller inom 7 dagar efter menstruationens början. Sådan tidpunkt ger en mjukare livmoderhals, enkel åtkomst till livmoderhålan och maskering av införingsblödningar genom mens.
Mirena är idealisk för ammande kvinnor eftersom det cirkulerande gestagenet inte stör kvaliteten eller kvantiteten på bröstmjölk som produceras och halterna av LNG är för låga för att kunna orsaka rimliga problem för det intagande barnet. Dessutom är “endast progesteronpiller” ett rekommenderat preventivmedel vid amning. Graviditet måste dock uteslutas och utsättningsblödning måste säkerställas innan det sätts in under amning.
Mirena IUD har en hållbarhetstid och detta kan inte förväxlas med dess preventivmedel. Hållbarheten sträcker sig upp till utgångsdatumet som står tryckt på den försteriliserade förpackningen. Endast enheter inom hållbarhetstiden får sättas in eftersom det inte finns någon garanti för hygien, sterilitet, färskhet hos de aktiva ingredienserna och produktens säkerhet när utgångsdatumet har nåtts eller passerat. Preventivtiden för Mirena preventivmedel är 5 år och börjar från införingsdatum oavsett hållbarhet.

Mirena -insättning utförs vanligtvis på alla OPD -baserade kliniker med ett gynekologisk undersökningstabell. Där insättningar förväntas vara svåra som hos yngre kvinnor med anlag för vaginismus, kvinnor utan tidigare vaginala leveranser eller ingrepp (endast kejsarsnitt) eller oroliga kvinnor, är det lämpligt att göra det i en mindre OT.
Smärtstillande medel och antispasmodiska läkemedel, antingen injicerbara eller orala, används upp till en timme före ingreppet hos samarbetsvilliga eller oroliga kvinnor. För OT -insättningar kan lokalbedövning och eller lätt sedering förespråkas.
Antiseptisk vård före insättning med rengörande vulvovaginala doucher och sterila draperier används vanligtvis. Själva insättningsförfarandet bör inte ta mer än några minuter och är i allmänhet smärtfritt, men vissa kvinnor kan uppleva obehag i bäckenet som avtar efter ingreppet.

Kvinnan måste lära sig att känna trådarna med fingrarna med lätthet, genom djup ren digital självrannsakan, i positioner som rekommenderas av vårdgivaren.
Hon måste lära sig att leta efter tecken på Mirena IUD -utvisning.
Smärtstillande medel och antibiotika kan ordineras för välförtjänta fall.
Hon måste rådas om tyngre perioder, mer kramper, överdriven urladdning, oregelbundna blödningar i cykeln och infektiös flytning.
Råd måste ges om misslyckande och risk för graviditet/ ektopisk graviditet.
Hon kan också få information om hur enkelt det är att ta bort det när hon vill och att leta efter tecken på komplikationer som perforering eller förskjutning eller bäckeninfektion.
I vissa länder och i fall där kvinnor känner sig obekväma med självundersökningar erbjuds medicinska bäckenkontroller kostnadsfritt med jämna mellanrum under det första användningsåret.

Mirena preventivmedel har många åtgärder för att förhindra graviditet. Dessa består huvudsakligen av en främmande kroppsreaktion, lokala LNG -medierade livmoderslemhinneförändringar (endometrial) och intensifiering av livmoderhalsen (livmodern) sekret.
Närvaron av en intrauterin anordning som Mirena i livmodern fungerar som främmande kropp som uppmuntrar värdresponser från inflammatoriska kemikalier och vita celler som tenderar att avvisa eventuella spermier som kommer in eller tidig graviditet från implantation i livmodern.
Mirena IUD släpper ut mikron mängd LNG i livmodern vilket gör att slemhinnan inte tar emot något embryo.
Slutligen gör Levonorgestrel livmoderhalsens slem tätt och besatt, vilket hindrar spermier att tränga in i livmoderhålan. Under en viss tid producerar den progressiva dagliga verkan av Levonorgestrel i livmodern ett tillstånd av upphörande av menstruation eller amenorré, vilket är fördelaktigt vid behandling av sjukdomar som endometrios och adenomyos.köpa Mirena English 52mg

Preventivmedel är den främsta funktionen hos Mirena IUD, en som den ger mycket bra. Det är ledande bland IUD (Intra Uterine Device) preventivmetoder och bland alla reversibla metoder som sådana. Den påstådda effekten är mycket hög med graviditetsförebyggande priser över 99%. Det betyder att för ett givet år kan bara en av tusen kvinnor som använder Mirena IUD bli gravid. Det är ett perfekt preventivmedel för ammande mödrar.
Dysfunktionell menstruationsblödning och överdriven blödning kontrolleras tillräckligt med de sekundära fördelarna med frånvarande perioder som lindring av järnbristanemi och undvikande av smärtsamma perioder.

Dysmenorré eller smärtsamma perioder avskaffas, vilket leder till dess implementering vid endometrios och adenomyos, två tillstånd som är förknippade med allvarliga bäckenkramper.
Godartade tumörer i livmodern nämligen fibroider är vanliga hos många kvinnor. De finns på olika platser i livmodern och i vissa fall uppstår problem med överdriven blodförlust. Mirena IUD kontrollerar och minskar denna blodförlust med tillståndet av amenorré som den producerar och kan minska kärlkärl hos dessa fibroider vilket gör dem lättare att behandla eller operera. Kvinnor som närmar sig klimakteriet drar mycket nytta av Mirenas preventivmedel genom att skaffa ett bra preventivmedel för oväntade samlivshandlingar och som hormonersättningsterapi när klimakteriet nås.
Fördelar med Mirena IUD

Fördelarna med Mirena IUD ges nedan:

Det erbjuder långsiktigt skydd i fem år med en enda insättning.
Det belastar inte användaren som det kombinerade pillret, vilket kräver daglig motivation och efterlevnad.
Det är fritt från livshotande negativa effekter som blodproppar och vissa cancerformer som hormonella piller disponerar för.
Den är idealisk för kvinnor som lider av tunga och smärtsamma perioder. Upp till 20 % av kvinnorna upplever inga perioder efter ett års användning.
Användbart för kvinnor som vill ha långtids effektivt preventivmedel utan biverkningar.
Fördelaktigt för kvinnor som inte kan använda östrogener.
Det kan användas genom klimakteriet.
Det är fritt från interaktioner med andra mediciner.
Ektopiska graviditeter eller graviditeter i äggledarna är mindre sannolika med Mirena. Ektopisk graviditet kan störa framtida fertilitet med förlust av ett rör.

 

 

Product has been added to your cart