Search

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för Kosmetisk Skönhetsbutik. www.kosmetiskskonhetsbutik.com (”Sajten”) är Kosmetisk Skönhetsbutiks egendom. LÄS NOGGRANT FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR. Din fortsatta åtkomst till och användning av webbplatsen kommer att anses vara ett godkännande av användarvillkoren. Om du inte accepterar användarvillkoren, använd inte webbplatsen ytterligare.

Kosmetisk Skönhetsbutik förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Användarvillkor. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa användarvillkor för ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats kommer att innebära att du accepterar och godkänner ändringarna.

OBSERVERA ATT DESSA ANVÄNDARVILLKOR ENDAST REGLERAR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INTE ÄR ETT ERSÄTTNING FÖR NÅGOT KUNDAVTAL SOM DU INGÅR MED Kosmetisk Skönhetsbutik.

Webbplatsdrift

Sajten drivs av Kosmetisk Skönhetsbutik. Vårt mål är att ge dig effektiv och snabb bearbetning av förfrågningar för receptuppfyllande tjänster. Kosmetisk Skönhetsbutik är inte ett apotek utan arbetar med vederbörligen licensierade apotek och apotek i många jurisdiktioner, inklusive Tyskland och över hela världen, för att uppfylla kundernas önskemål om prisvärda mediciner. Kosmetisk Skönhetsbutik säljer endast produkter till auktoriserade kunder med medicinsk licens som har fyllt i vårt kontoöppningsformulär.

Tillhandahållen information

All information som tillhandahålls på webbplatsen är endast i informationssyfte och ska inte betraktas som ett specifikt råd. Se alltid till att du har konsulterat en läkare för medicinsk rådgivning, diagnos och behandling – ingen information på webbplatsen bör förlitas på för detta ändamål. Kosmetisk Skönhetsbutik kan när som helst göra ändringar i alla produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen, eller till gällande priser för sådana produkter eller tjänster.

Informationsinsamling

Som en del av beställningsprocessen måste alla kunder ingå ett kundavtal för att kunna upprätta ditt kundkonto. För detta ändamål kräver EuroMex ifyllt kontoöppningsformulär av kunden. Kosmetisk Skönhetsbutik förbehåller sig rätten att bestämma innehållet i kontoöppningsformuläret.

Förbjudna transaktioner

Tillhandahållandet av produkter, tjänster eller information på webbplatsen utgör inte ett erbjudande att sälja någon sådan produkt eller tjänst utan indikerar att sådana produkter eller tjänster är tillgängliga för försäljning till lämpliga kunder enligt ett avtal med Kosmetisk Skönhetsbutik. Användarvillkoren som gäller för en produkt eller tjänst kommer att fastställas vid försäljningstillfället. Kosmetisk Skönhetsbutik förbehåller sig rätten att avslå en kunds begäran om produkter eller tjänster, inklusive där annonsering av produkterna eller tjänsterna eller deras meddelande för försäljning kan anses vara olaglig. Alla kunder som använder webbplatsen är ansvariga för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, inklusive, men inte begränsat till, importlagar, restriktioner och förordningar som upprätthålls i deras jurisdiktion.

Konton, lösenord och säkerhet

Varje kund är helt och hållet ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för informationen du har för ditt konto, inklusive ditt lösenord, och för all aktivitet som sker under ditt konto som ett resultat av att du inte håller denna information säker och konfidentiell. Du samtycker till att omedelbart underrätta Kosmetisk Skönhetsbutik om all obehörig användning av ditt konto eller lösenord, eller något annat säkerhetsbrott.

Tullar, tullar och skatter

När du beställer från webbplatsen är du ansvarig för att säkerställa att produkten lagligen kan importeras till destinationen. Mottagaren är den registrerade importören och måste följa alla lagar och regler för destinationen. Beställningar kan bli föremål för importskatter, tullar och avgifter som tas ut av destinationslandet. Mottagaren av en internationell försändelse kan bli föremål för sådana importskatter, tullar och avgifter, som tas ut när en försändelse når mottagarens land. Ytterligare avgifter för tullklarering måste betalas av mottagaren; Kosmetisk Skönhetsbutik har ingen kontroll över dessa avgifter.

Frakt och paketering

Beställningar skickas nästa dag efter mottagande av betalning. Ungefärlig leveranstid är 2-5 arbetsdagar vilket varierar från lagerplats och leveransföretag. Kosmetisk Skönhetsbutik ansvarar inte för leveransförseningar som orsakas av leveransföretaget, importrutiner och kunden själv.

Kosmetisk Skönhetsbutik ger en fantastisk kundförpackningsupplevelse. Vissa produkter kräver speciell förpackning som tillhandahålls av Kosmetisk Skönhetsbutik. På grund av produktens karaktär ansvarar Kosmetisk Skönhetsbutik inte för produktkvaliteten orsakad av en leveransförsening som inte orsakats av Kosmetisk Skönhetsbutik själv. Kosmetisk Skönhetsbutik tar inte emot returer av specifika produkter eftersom de förlorar sina viktiga egenskaper.

Fri frakt skick

Om du beställer över 1 000 euro täcker vi gärna din fraktkostnad inom EU-zonen

Vid världsomspännande frakt är fri frakt tillgänglig vid köp över 8000 euro

varning

Webbplatsen är tillgänglig i befintligt skick, och Kosmetisk Skönhetsbutik lovar inte att webbplatsen eller något av dess innehåll, tjänster eller funktioner kommer att vara felfritt eller oavbrutet eller att eventuella defekter kommer att korrigeras eller att användningen av webbplatsen kommer att ge speciella resultat. All information på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.

Kosmetisk Skönhetsbutik vidtar rimliga åtgärder för att skydda webbplatsen och för att kunna behandla dina förfrågningar via ditt kundkonto, och/eller genom vårt avgiftsfria telefonnummer och avgiftsfria faxnummer. Kosmetisk Skönhetsbutik lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med avseende på webbplatsen, och avsäger sig utan begränsning de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, användbarhet, icke-intrång, fullständighet, noggrannhet och tillförlitlighet. Alla risker som är förknippade med användningen av webbplatsen bärs uteslutande av dig.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER Kosmetisk Skönhetsbutik ANSVARIG FÖR NÅGRA DIREKT, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, FÖR AVBROTEN TJÄNST ELLER FÖR SKADA SOM UPPFÖR DET ANDRA SYSTEMET I ANVÄNDA ANVÄNDA OCH DETTA OCH DETTA OCH DETTA OCH DETTA SYSTEM. .

Immateriella rättigheter

Alla varumärken och innehåll på webbplatsen används under licens av Kosmetisk Skönhetsbutik och får inte kopieras eller reproduceras på något sätt, helt eller delvis.

Uppsägning av kundkonto

Kosmetisk Skönhetsbutik förbehåller sig rätten att avsluta ditt kundkonto.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse som anges i användarvillkoren skulle bestämmas vara ogiltig eller omöjlig att verkställa i någon jurisdiktion, ska en sådan bestämmelse, vad gäller den jurisdiktionen, vara ineffektiv endast i den utsträckning som sådan ogiltighet eller omöjlighet att verkställas och ska skiljas från balansen av detta dokument utan att ogiltigförklara eller påverka de återstående bestämmelserna, vilka återstående bestämmelser ska fortsätta med full kraft och verkan.

Hela avtalet

Användarvillkoren utgör ett juridiskt bindande avtal med Kosmetisk Skönhetsbutik med avseende på de ärenden som behandlas häri.

Majoritetsålder

För att kunna använda webbplatsen och upprätta ett kundkonto måste alla användare vara myndiga i den relevanta jurisdiktionen och ha den nödvändiga licensen för att köpa produkterna som erbjuds på denna webbplats.

Product has been added to your cart