Search

Denna integritetspolicy (”Policen”) gäller för  Kosmetisk Skönhetsbutikwww.kosmetiskskonhetsbutik.com  (“Sajten”) och är  Kosmetisk Skönhetsbutiks egendom

VÄNLIGEN, LÄS NOGGRANT FÖLJANDE POLICY . Din fortsatta åtkomst till och användning av webbplatsen kommer att betraktas som ett godkännande av policyn.

Kosmetisk Skönhetsbutik förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna policy. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna policy för ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats kommer att innebära att du accepterar och godkänner ändringarna.

1. FÖRETAGETS POLICY OCH ANSVAR

Kosmetisk Skönhetsbutik har åtagit sig att bevara våra kunders integritetsintressen för att skapa och underhålla ett kundkonto och för att lägga beställningar på produkter eller tjänster hos Kosmetisk Skönhetsbutik. Vi har upprättat denna policy för att beskriva de principer som vi följer vid hantering av kunduppgifter, som samlats in på webbplatsen eller av Kosmetisk Skönhetsbutik. Som ett ansvarsfullt företag som tillhandahåller kosmetiska tjänster förstår vi behovet av att hålla kundinformation som mycket privilegierad. Policyn som anges här utvecklar proceduren och processerna vi följer för att uppnå denna konfidentialitet för din information.

2. INFORMATIONSSYFTE

Kosmetisk Skönhetsbutik samlar in personlig information från kunder, såsom ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och licensnummer för att registrera ett konto. För att tillhandahålla efterfrågade produkter och/eller tjänster, samt underlätta utförandet av kundorder och betalningshantering, kommer vi att samla in ytterligare information såsom kreditkortsinformation och faktureringsinformation. I samband med användningen av webbplatsen kan vi också samla in viss information genom användning av cookies som förbättrar din möjlighet att använda webbplatsen. Om du vill inaktivera användningen av cookies, justera helt enkelt din webbläsares inställningar därefter.

3. KUNDENS ANSVAR OCH SAMTYCKE

Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekt och endast adekvat information. Närhelst personlig information lämnas måste kunden se till att informationen som lämnas endast används för det angivna ändamålet och att den hålls konfidentiell.

När kunden vidarebefordrar personuppgifter till Kosmetisk Skönhetsbutik innebär det att kunden har gett sitt samtycke till att vi lagrar och använder informationen för avsett ändamål, enligt denna policy.

4. ANVÄNDNING OCH UTSLÄPP AV INFORMATION

Informationen som samlas in från kunden används i syfte att tillhandahålla de medicinska produkter och tjänster som är vår kärnverksamhet. Vi kan använda en del av den information som samlas in i syfte att förbättra vår verksamhet. Den härledda informationen som genereras från individens data kan kopieras, skrivas ut, överföras och distribueras av oss utan att kompromissa med konfidentialitet.

Kosmetisk Skönhetsbutik ska inte avslöja eller använda personlig information för andra ändamål än de för vilka den samlades in, förutom med kundens samtycke, eller som på annat sätt anges i denna policy eller enligt lag. Du kan kontakta oss om du vill avsluta ditt konto eller begära så att vi inte längre kommer att använda din information för att tillhandahålla dig tjänster. Kundens personliga information kommer att bevaras när det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, för att på bästa sätt tjäna kundernas intressen och vid behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

5. BEGRÄNSAD SAMLING

Kosmetisk Skönhetsbutik ska endast samla in den personliga information som rimligen är nödvändig för att behandla kundorder, inklusive som krävs av tredje parts tjänsteleverantörer såsom ett fraktbolag, för att fullgöra beställningar och ett kreditkortsföretag för att fakturera dig för varor och tjänster, och vårdpersonal för att hjälpa oss att fylla dina beställningar.

6. INFORMATIONSSÄKERHET

Adekvata försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för säkerheten för den information som samlas in från kunderna när det gäller lagring, hämtning och användning. Inga obehöriga kommer att tillåtas komma åt personuppgifterna. Vi tillhandahåller inte någon del av den personliga informationen till någon tredje part utan ditt samtycke.

7. FÖRVARING OCH SKYDD AV INFORMATION

Informationen som samlas in från en kund kommer att hållas uppdaterad och korrekt efter behov för det avsedda syftet. Företaget är fullt engagerat i att skydda data från stöld, obehörig användning, uppdateringar och modifieringar och dubbelarbete.

8. ÖPPENHET I LAGRAD INFORMATION

Kunden kan när som helst fråga om dennes personuppgifter innehas av Kosmetisk Skönhetsbutik. På sådan begäran kommer Kosmetisk Skönhetsbutik att inom rimlig tid tillhandahålla informationen om den information som finns, de behöriga personer som har tillgång till uppgifterna och syftet med vilket sådana uppgifter används.

Product has been added to your cart