Search

In Stock

Actemra 200 mg

När kan jag genomgå Actemra -injektioner?
Tocilizumab binder och hämmar selektivt de lösliga och membranreceptorerna IL-6R.
IL-6R är ett cytosin som produceras av olika typer av celler som är involverade i fysiologiska och patologiska processer. Actemra 200 mg kan användas för utveckling av reumatoid artrit på medellång till hög nivå.

kr3,287.00

köpa Actemra 200 mg online

köpa Actemra 200 mg online är en schweizisk produkt som innehåller 20 milligram Tocilizumab per milliliter ämne. Läkemedlet lagras som ett koncentrat och späds och injiceras före användning. Används för reumatoid artrit.

Inköp av Actemra 200 mg
Kosmetik Butiks är en webbutik där du kan köpa Actemra online och även köpa Actemra grossist. Kosmetik Butiks är en Actemra 200 -leverantör. Priserna varierar mellan olika webbutiker – Kosmetik Butiks garanterar ett överkomligt pris med de bästa leveransalternativen.

När kan jag genomgå Actemra -injektioner?
Tocilizumab binder och hämmar selektivt de lösliga och membranreceptorerna IL-6R.
IL-6R är ett cytosin som produceras av olika typer av celler som är involverade i fysiologiska och patologiska processer. Actemra 200 mg kan användas för utveckling av reumatoid artrit på medellång till hög nivå.

Actemra 200 mg kan användas som behandling av aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit i kombination med metotrexat, eller individuell användning för mesoterapi är också möjlig.

Kontraindikationer
Actemra 200 mg kan administreras såväl som en ren lösning som i kombination med metotrexat. Behandlingen kan dock endast administreras efter samråd med en legitimerad läkare och genomförda allergitester.

Läkemedlet ska inte användas om en patient upplever:

aktiv/inaktiv tuberkulos
en bakteriell infektion
cancer eller malignitet
högt kolesterol
låga nivåer av vita blodkroppar
multipel skleros
demyelinisering
onormal leverfunktion
bristningar i mage och tarmvägg
ökad risk att utveckla en opportunistisk infektion
Använd inte Actemra 200 mg under graviditet och amning. Ge inte till barn under 3 år. Om du upplever svaghet i kroppen, yrsel, alla typer av utslag och illamående bör du omedelbart kontakta din läkare.

 

 

Product has been added to your cart