Search

In Stock

Actemra 80mg

När kan jag genomgå Actemra -injektioner?
Actemra 80 mg kan endast ordineras av en legitimerad läkare efter samråd. Det används för behandling av reumatoid artrit under förutsättning att patienten tidigare har behandlats med andra mediciner utan framgångsrika resultat. Actemra kan också administreras när sjukdomen har utvecklats till steg 3.

kr2,408.25

köpa Actemra 80mg online

köpa Actemra 80mg online är ett immunsuppressivt läkemedel som är en interleukinhämmare, som till sin struktur är en monoklonal antikropp. Läkemedlet presenteras i en dosform av koncentrat, som omvandlas till en infusionslösning före administrering.

köpa Actemra 80mg online
Beauty Dermal är en webbutik där du kan köpa Actemra 80 mg online och även köpa Actemra grossist. Beauty Dermal är en Actemra 400 -leverantör. Priserna varierar mellan olika webbutiker – Beauty Dermal garanterar ett överkomligt pris med de bästa leveransalternativen.

När kan jag genomgå Actemra -injektioner?
Actemra 80 mg kan endast ordineras av en legitimerad läkare efter samråd. Det används för behandling av reumatoid artrit under förutsättning att patienten tidigare har behandlats med andra mediciner utan framgångsrika resultat. Actemra kan också administreras när sjukdomen har utvecklats till steg 3.

Det är möjligt att använda Actemra 80 mg i kombination med metotrexat. Det är möjligt att använda Actemra 80 mg för behandling av juvenil artrit.

Kontraindikationer
Innan du behandlas med Actemra 80 mg är det viktigt att kontrollera kroppens möjliga reaktioner på läkemedlet. Om någon negativ reaktion uppstår är behandling förbjuden. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever yrsel, illamående, ont i kroppen och/eller utslag.

Du kan inte använda Actemra 80 mg:

om du har en akut infektionssjukdom
om du har trombos
om du har neutropeni
om du är gravid eller ammar

 

 

Product has been added to your cart