Search

In Stock

köp PERFECTHA COMPLEMENT

köp PERFECTHA COMPLEMENT, Perfectha komplementinjektion

kr375.00

köp PERFECTHA COMPLEMENT i Sverige

Perfectha komplement – ​​Indikation:

köp PERFECTHA COMPLEMENT, Perfectha Complement är ett injicerbart implantat indicerat för att fylla ytliga huddepressioner, minska fina peri-orbitala och periorala rynkor samt pannrynkor genom injektion i den ytliga dermis.

Perfectha är en produktserie av resorberbara hyaluronsyra (HA) gelimplantat. De rekommenderas för ombyggnad, behandling av åldersrelaterade tillstånd och för behandling av lipoatrofier eller ansiktsasymmetrier.

Denna produkt implanteras genom intradermal eller subkutan injektion i ansikte och händer för att fylla ut hudfördjupningar och öka vävnadsvolymen.

 

Perfectha komplement – ​​Beskrivning:

Perfectha Complement är en tvärbunden hyaluronsyragel av icke-animaliskt ursprung Tillverkad Frankrike! Gelen säljs i en förfylld engångsspruta. Varje låda innehåller engångsmaterial.

Med Perfectha- implantat är det möjligt att fylla ut rynkor och återställa volymen i ansiktet tack vare hyaluronsyra som har förmågan att binda till vatten. Dessa är så kallade “passiva” produkter eftersom deras huvudsakliga fördel uppnås utan någon biologisk eller farmakologisk verkan. köp PERFECTHA COMPLEMENT

Deras fyllningsverkan beror på mängden implantat som injiceras. Den maximala rekommenderade dosen bör dock inte överskridas. Effekterna är omedelbart synliga. Deras varaktighet beror på volymen, djupet av injektionen samt läkarens injektionsteknik och patientens livsstil.

Perfectha Complement är biologiskt nedbrytbart och bryts ned av de metaboliska vägarna av hyaluronsyra som redan finns i kroppen.

 

Perfectha komplement – ​​Innehåll:

  • 1 engångsspruta innehållande 0,8 mL tvärbunden hyaluronsyragel i en koncentration av 20 g/L i en saltlösning av fosfatbuffert. Steriliserat innehåll.
  • 2 engångsnålar 30 G*13 mm steriliserade
  • 1 spårbarhetsetikett i två delar: en för patienten och en för läkaren (läggs in i patientens journal).

 

 

Back to Top
Product has been added to your cart