Search

In Stock

Coltolux LED -härdningsljus med hög effekt

kr4,140.50

köpa Coltolux LED. Introduktion LED (Light Emitting Diodes) tekniken för att härda dentala polymera material, exempelvis kompositer, har utvecklats starkt under de senaste åren och ett stort antal LED-lampor finns idag på marknaden. KDM har givit Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) i uppdrag att undersöka vanligt förkommande LED-lampor på samma sätt som man tidigare undersökt halogenlampor för ljushärdning av dentala polymera material (1). Förutom 24 LED-lampor har också två halogenlampor (kvarts-wolframhalogen) tagits med som jämförelse vid mätning av härddjup. För detta ändamål användes två kompositer i en färg (två färger 2004) av vardera materialet i överensstämmelse med ISO 4049:2000 (2). Den slutliga kvaliteten på den ljushärdade produkten (t.ex. kompositfyllningen) är till stor del avhängig av lampan och kontrollen av denna (1, 3). LED-lampornas spektrala irradians har uppmätts. Den spektrala irradiansen visar ljusflöde per ytenhet och våglängd (mätt i mw/cm 2 /nm) vid ett bestämt avstånd från ljuskällan. Den totala irradiansen får man genom att integrera irradianskurvan över ett våglängdsområde. Detta värde jämförs med data från de olika fabrikanterna, och kallas av praktiska skäl ljusintensitet i detta dokument. LED-lampor för dentalt bruk räknas som en medicinteknisk produkt och skall därmed CE-märkas enligt författningen för medicinteknisk utrustning (4, 5). Det finns skillnader mellan de olika typerna av härdlampor (halogen-, LED- och plasmabågelampor). Vilka är fördelarna och nackdelarna med LED-lampor? Detta dokument är en vägledning i denna beslutsprocess. NIOM har på uppdrag av KDM undersökt den skandinaviska marknaden för LED-lampor åren Dentaldepåer, Praktikertjänst AB och Föreningen Svensk Dentalhandel kontaktades. För en översikt över lamporna, se Tabell 1. Härdljuslampor på den skandinaviska marknaden I huvudsak finns tre typer av härdljuslampor på den skandinaviska marknaden. 1. Halogenlampor (kvarts-wolfram) 2. LED-lampor 3. Plasmabågelampor Halogenlampor och plasmabågelampor kan sända ut ljus med våglängder i området ca. 380 nm 650 nm, det vill säga från gränsen mot ultraviolett till rött ljus. 5. köpa Coltolux LED

6 Fabrikanterna marknadsför fler och fler LED-lampor som nu nästan helt har övertagit marknaden. Dessa lampor har ett snävt våglängdsområde inom området från 410 nm till omkring 510 nm beroende på fabrikat. Det snäva våglängdsområdet kan leda till att kompositmaterialet ej härdar tillfredsställande om fotoinitiatorn är av en annan typ än kamferkinon. Det finns också LED-lampor som har två emissionstoppar; en kring 400 nm och en kring 450 nm, allt enligt producenterna. En sådan lampa anskaffades 2006, Ultra- Lume LED 5, och denna visade absorptionstoppar vid 405 och 457 nm (Tabell 1). Ljusintensiteten från LED-lampor har ökat sedan de introducerades på marknaden, och detta kan medföra en ökad risk för näthinneskador (6, 7). Det är, som vid användning av alla härdljuslampor, viktigt att använda skyddsglasögon (8). Fördelar/nackdelar Fördelar med LED-lampor Stort modellutbud. Det finns både batteridrivna, nätanslutna, kombinationer av batteri och nät, bordsmodeller och unitanslutna LED-lampor konverterar elektrisk energi till ljusenergi mer effektivt och har längre livslängd än konventionella lampor Många är tystgående och lätta Nackdelar med LED-lampor LED-lampornas relativt smala våglängdsområde medför att kompositer med ett initiatorsystem som absorberar helt eller delvis utanför detta våglängdsområde härdas dåligt (t.ex. kompositer i extremt ljusa färger med phenylpropanedion som initiator). Både halogen- och LED-lampor kan vara skadliga för ögonen. LEDlampor kan dock medföra ökad risk då dessa i dag i genomsnitt har högre ljusintensitet än de flesta halogenlampor i det våglängdsområde som är mest skadligt för ögonen (9). Många av de LED-lampor som testades 2006 och tidigare har ofta mer utpräglade belysningszoner med mörka och ljusa koncentriska ringar än vad halogenlampor har (se kapitel Klinisk användning ) Det bör observeras, att LED-lampor med hög yteffekt kan ge värmeeffekter (10, 11). (se kapitel Klinisk användning ) Annat: på samma sätt som vid härdning med halogenlampa bör observeras att byte av diameter på ljusledaren kan medföra ändring av ljusintensiteten (Figur 1). 6.köpa Coltolux LED

7 Krav på och kontroll av härddjup Kontroll av härddjup är en av flera tester i ISO 4049:2000 (2). Den finns utförligt beskriven nedan och i KDM-dokumentet om halogenlampor (1). Förutsättningen för att uppnå ett tillräckligt härddjup är att lampan sänder ut ljus med rätt våglängd och ljusintensitet (12-14): Den tekniska specifikationen som gällde fram till 2004 föreskrev en ljusintensitet mellan mw/cm 2. Nu gällande standarder har inte detta krav på ljusintensitet i området nm (13, 14). Det enda kravet är att lampproducenten uppger lampans ljusintensitet i området nm och att uppmätta värden inte skall vara mindre än angivet värde. Det ställs däremot krav på ljusintensiteten i området nm och området över 500 nm (till ca nm). Där skall ljusintensiteten inte överstiga 200 mw/cm 2 respektive 100 mw/cm 2. Rätt våglängdsområde i förhållande till fotoinitiatorn. När det gäller krav på härddjup för komposita fyllningsmaterial gäller det som står i ISO 4049:2000 (1, 2): Inte mindre än 1,0 mm om färgen är av opak typ. Inte mindre än 1,5 mm för övriga fyllnings- och reparationsmaterial. Kompositfabrikanten kan ange ett eget krav på ett bestämt härddjup, t.ex. 2,0 mm eller 2,5 mm vid en bestämd härdtid, för en speciell lampa eller generellt för lampor med synligt ljus (blått ljus). I dessa fall är kravet att härddjupet inte skall understiga mer än 0,5 mm av uppgivet värde. Kamferkinon (CQ), som har ett absorptionsmaximum vid 468 nm (blått ljus), är den mest använda fotoinitiatorn, men det finns andra såsom phenylpropanedion som kräver energi vid kortare våglängd (absorptionstopp vid ca 390 nm) för att aktiveras. För att kontrollera härddjupet och därigenom LED-lampornas effekt föreslås följande tillvägagångssätt: Köp in ett kompositmaterial som bara skall användas för kontroll av LED-lampan. Se till att fotoinitiatorn i kompositen är i överensstämmelse med LED-lampans våglängdsområde. Kompositen bör ha lång förvaringstid (expiry date). Förvara kompositen i kylskåp. Ta ut kompositen 1 timme före kontrollen. Fyll kompositen i en isolerad (vaselin, paraffin) metallform och härda ovanifrån enligt kompositfabrikantens anvisning. Ta ut kompositen ur metallformen och skrapa av den del (på undersidan) som är mjuk. Mät höjden på den del som är kvar och dividera med 2 för att få härddjupet (2). Härddjupet skall uppgå till minst 1,0 mm för kompositfyllningsmaterial av opak typ och minst 1,5 mm för övriga fyllnings- och reparationsmaterial (2). 7

 

 

Product has been added to your cart